اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 29 شهريور 1400    
جلسه مشترکی از سوی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با مدیر محترم تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری

جلسه مشترکی از سوی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با مدیر محترم تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری
Date:1400/4/8

در تاریخ 06/04/1400 جلسه مشترکی از سوی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با مدیر محترم تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای مهندس حیدری برگزار گردید در این جلسه توافقاتی پیرامون ایجاد زیرساختهای لازم برای شبکه تعاونیهای تحت پوشش و توسعه تعاونیهای باغی و نیز تشکیل اتحادیه باغداران استان چهارمحال و بختیاری اتخاذ گردید.

در ادامه جلسه نشستی مشترک با اعضای تعاونی باغداران استان برگزار و مسایل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 184
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com