اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 29 شهريور 1400    
نشست مشترک مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به اتفاق مدیران اتحادیه با رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

نشست مشترک مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به اتفاق مدیران اتحادیه با رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
Date:1400/4/8

نشست مشترک مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران به اتفاق مدیران اتحادیه با رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری آقای دکتر ابراهیمی و معاون بهبود تولیدات گیاهی جناب آقای دکتر برزگر آن سازمان در تاریخ 07/04/1400 در محل دفتر رئیس سازمان برگزار گردید در این جلسه در خصوص  ایجاد باغ مادری و الگویی و بادام و انجیر بصورت دیم و نیزایجاد پایانه صادراتی بادام و همچنین برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز باغداران منطقه بحث و تبادل نظر و سپس تصمیماتی اتخاذ گردید.در این رابطه مقرر گردید اتحادیه باغبانی ایران بعنوان ترویج کننده و نیز مباشر تلقی شده و در حداقل زمان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با اولویت در استهبان با دعوت از باغداران پیشرو در خصوص انجیر اقدام لازم بعمل اید.


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 162
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com