اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 29 شهريور 1400    
نشست محمد مهدی برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، احمد طمراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرهاد شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی، پاکاری مدیر باغبانی، چند نفر از مدیران ستادی این سازمان،

نشست محمد مهدی برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، احمد طمراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرهاد شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی، پاکاری مدیر باغبانی، چند نفر از مدیران ستادی این سازمان،
Date:1400/3/23

نشست  محمد مهدی برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، احمد طمراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،  فرهاد شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی، پاکاری مدیر باغبانی، چند نفر از مدیران ستادی این سازمان، *حاجیوند رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، زهراجلیلی مقدم مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، زینعلی مجری طرح گیاهان دارویی، موسوی رئیس گروه نهال معاونت باغبانی، بذرافشان رییس مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی فارسو کمال یداللهی مدیر عامل اتحادیه سراسری  باغبانی کشور با‌  طهماسبی نماینده‌ مردم شهرستان های استهبان و نی ریز و بختگان، مراد هدایت فرماندارشهرستان نی ریز، بصیری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، تعدادی از کارشناسان این مدیریت و بهره برداران این شهرستان در حال برگزاری است.
*1400/03/22


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 222
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com