اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز جمعه، 15 اسفند 1399    
جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای دکتر زینعلی مدیر کل دفتر دارویی و جناب آقای مهندس رستم پور مشاور معاون وزیر و مدیر دفتر برنامه و بودجه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران و جناب آقای مهندس آزادمهر معاونت بازرگانی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران

جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای دکتر زینعلی مدیر کل دفتر دارویی و جناب آقای مهندس رستم پور مشاور معاون وزیر و مدیر دفتر برنامه و بودجه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران و جناب آقای مهندس آزادمهر معاونت بازرگانی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران
Date:1399/10/10

در تاریخ 09/10/99 ساعت 11 صبح جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر زینعلی مدیر کل دفتر دارویی و جناب آقای مهندس رستم پور مشاور معاون وزیر و مدیر دفتر برنامه و بودجه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در محل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با حضور جناب آقای مهندس مصطفی لو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران و جناب آقای مهندس آزادمهر معاونت بازرگانی اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران تشکیل که در این جلسه به اهمیت باغبانی و صنایع تبدیلی در این حوزه و ضرورت توجه به صادرات آن از جمله:کشت و خرید ، فراوری و توسعه گیاهان دارویی اشاره گردید، در این رابطه اعلام گردید اتحادیه آمادگی هرگونه انعقاد تفاهم نامه و نیز همکاری با تعاونیها و تشکل های تولید کننده در زمینه کشت ، تولید ، همچنین فراوری و تجارت خارجی گیاهان دارویی را دارد.


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 128
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com