اتحاديه کشاورزي باغداران
امروز چهارشنبه، 26 مهر 1396    
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

همایش ملی
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
زمان و مکان برگزاری: 10و 11 آبان 1396، دانشگاه گیلان،رشت (برگزارکنندگان:دانشگاه گیلان، موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،سازمان حفظ نباتات،انجمن ملی تولیدکنندگان عوامل بیولوژیک ایران
Date:1396/6/27


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 35
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com