اتحاديه کشاورزي باغداران
امروز پنجشنبه، 5 مرداد 1396    

نهاده ها
نام محصول واحد قيمت مصرف کننده
اوره کيسه 50 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
نيترات فسفات کيسه 50 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
سولفات آمونيم پتروشيمي اروميه کيسه 50 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
سولفات آمونيم کريستال ازبکستان کيسه 50 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
کود آلي پلت مرغي کيسه 25 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
کود آهن سکوسترن کيلو بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
کود(DUPINIX(A1 ليتر بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
کود(DUPINIX(A2 ليتر بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
گوگرد مايع ليتر بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
حشره کش بيولوژيک BT ليتر بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
کود مايع غني شده اسيد هيدروليک فوليک ليتر بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
کود جامع غني شده کيسه 10 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
انواع سموم دفع آفات   بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت

انواع قارچ کش وعلف کش ها

  بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
انواع  N.P.K کيسه 10 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
مونو آمونيوم فسفات   بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
سولفات روي کيسه 25 کيلويي بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
هيوميک اسيد ايراني و خارجي 1 ليتر بهترين کيفيت و نازل ترين قيمت
در صورت هرگونه سفارش با واحد بازرگاني به شماره تلفن 88995811-021  تماس حاصل فرماييد.

 ماشين آلات وابزار باغباني
  • کليه ادوات موردنياز کشاورزان و باغداران عزيز با نرخ  مناسب موجود ميباشد.
  • بالابر نخيلات
  • تلفن تماس 88995811-021